İletişim

Adres :Necatibey Caddesi No:40 / 15 Sıhhıye/ANKARA
Telefon – Faks :(0312) 232 01 71
E-Posta :bilgi@deryabaykan.av.tr

(E-posta ile soru sorabilirsiniz veya randevu saatlerinizi alabilirsiniz.)

VEKALETNAME BİLGİLERİ

Noterlerde ya da yabancı ülkelerdeki dış temsilciliklerde düzenlenecek vekâletnâme için gerekli hususlar şunlardır :

1- Eğer boşanma ya da boşanmanın tenfizi dâvâsı için vekâletnâme çıkartılacaksa mutlaka 2 adet vesikalık resim bulundurulmalıdır.

2- Eğer şirket adına vekâletnâme çıkartılacaksa mutlaka yetki belgesi ve imzâ sirküleri bulundurulmalıdır.

3- Düzenlenecek vekâletnâmelerde şu yetkilerin bulunması zorunludur : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi nezdinde başvurmak, işlemler yapmak ve bunları tâkip etmek, ahz-u kabz, sulh, ibrâ, dâvâdan ve temyizden ferâgât, kabûl, vazgeçme, tebliğ alma, mal beyânında bulunma, temlik etme, adlî sicil kaydı isteme, yaş ve ad-soyad değiştirme dâvâsı açma, adlî sicil kaydı isteme.

Ankara Barosu Avukatları’ ndan
Avukat Derya BAYKAN
Mithatpaşa Vergi Dairesi
(Sulh, İbra, Ahzu Kabze ve Feragat’e Yetkili Olmak Üzere)

AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) için noterden ya da yabancı ülkedeki dış temsilciliklerden düzenlenen genel vekâletnâmelere ihtiyâç bulunmamaktadır. AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) başvuruları için gerekli yetki belgesine aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak ulaşınız ve 1 sayfalık bu dökümanı yazdırınız.

AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) başvurusu için gerekli yetki belgesini indirmek için lütfen tıklayınız.

Zorunlu alan*

Design: Epikman

Paylaş