Yazar arşivleri:

Tehlike Sorumluluğu (Kusursuz Sorumluluk)

Özen sorumluluğuna dayalı kusursuz sorumluluğun düzenlendiği Borçlar Yasası’nın 58. maddesi gereğince; “…imal olunan herhangi bir şeyin maliki, o şeyin fena yapılmasından yahut muhafazadaki kusurundan dolayı mesul olur.” ( TBK .69. maddesi ).

Sorumlu kişi veya işletmenin, kusurlu olup olmaması, özen ödevini yerine getirip getirmemesi, işletme veya nesnede (şeyde) bir bozukluk veya noksanın bulunup bulunmaması, meydana gelen zararın tazmin borcu yönünden bir etkiye sahip değildir. Zira, bunların sebep oldukları zararlarda, kusurun bulunup bulunmadığı ya da rolünün olup olmadığı çoğu zaman bilinemediği veya ispat edilemediği gibi, sorumlu kişi veya işletme, her türlü özeni gösterse, gözetim ve denetim ödevini yerine getirse, gerekli bütün tedbirleri alsa bile, yine de çoğu zaman zararın meydana gelmesini önlemek mümkün değildir. Bu sebeple, sorumluluğunun bağlandığı olgu ile zarar arasında uygun illiyet bağı kurulduğu zaman, sorumluluklar da gerçekleşmiş olacağından; bu işletme veya nesnelerin sahip veya işletenleri, bunların sebep oldukları zararı gidermek zorundadır (Prof. Dr. Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler 1991 Baskı Cilt 2 sf: 14-15). Okumaya devam et

Kanun Değişiklikleri

“Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 24.10.2016 tarihinde TBMM’ne geldi.

Tasarı Metni ve Gerekçesi: http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0775.pdf

Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması MK.m.432

Uygulamaya İlişkin Bilgi 

Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanmasına ilişkin olarak yetkili Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yapılan başvurunun neticesinde, mahkeme ilgili kişinin o ilde bulunan Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılarak, akıl hastalığının olup olmadığı, herhangi bir uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığı, serseri bir yaşam şekli sürüp sürmediği ve vesayet altına alınmasının gerekli olup olmadığı konularının ivedilikle mahkemeye bildirilmesi için Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilmek üzere bir müzekkere düzenliyor. Düzenlenen bu müzekkereyi mahkemeden elden takipli olarak alıp, görevli emniyet müdürlüğüne teslim ediyorsunuz. Başvurunuzda şahsın son görüldüğü ya da bulunduğu yerlere ilişkin olarak belirttiğiniz adresler de bu müzekkerede yer alıyor ve emniyet, ilgili kişi hakkında bu adreslere giderek arama yapıyor. Bulunan şahıs emniyet güçleri tarafından alınarak hemen hastaneye yatırılıyor ve ilgili şahıs üç dört hafta gözlem altında tutularak hakkında mahkemece istenen rapor düzenleniyor.  Okumaya devam et