Danışma Kurulu

ORHAN TİMUÇİN

Finans ve Operasyon Müdürü olarak görev yapan Orhan Timuçin 2004 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilimleri Eğitimi Lisans Programından mezun olmuştur. 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Sertifikası almıştır ve 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Adalet Ön Lisans Programından mezun olmuştur. Uzun yıllar Maliye Bakanlığı’nda Vergi Müfettişi olarak görev yapmıştır. Bu nedenle Vergi Mevzuatına (Kurumlar, Gelir, Katma Değer, Özel Tüketim Vergisi vs.) hakimdir. Muhasebe sistemleri kurma, var olan sistemlerin eksiklerini tespit etme/değerlendirme ve üst düzey muhasebe bilgisi, finansal tabloları analiz etme, üst yönetime söz konusu analizleri raporlama, KVKK, İYS ve GDPR gibi kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuat uygulamalarını üst düzeyde yürütme, İngilizce ticari sözleşmeler düzenleme, revize etme, ihale teklif dosyası hazırlama, tüm satın alma süreçlerini aktif olarak yönetme, İSO 27001 (BGYS) üzerine çalışmaları koordine etme, firmaların bütçelerini analitik olarak oluşturma, gelir ve gider dağılımlarına göre firmaların tahmini bütçelerini hazırlama, söz konusu bütçe kalemlerine göre gerçekleşme/gerçekleşmeme nedenlerini rapora bağlama, personel özlük dosyalarının İş Kanunu ve SGK mevzuatına göre ayrıntılı olarak hazırlanması ve çalışan sözleşmelerinin usulüne uygun olarak tanzim edilmesi, şirketlerin yönetim kurulu toplantılarının teşkili ile ilgili toplantılara yönelik resmi dokümanların hazırlanması, şirketlerin iş sağlığı güvenliği yönünden dokümantasyon, eylem ve eğitim planlarını hazırlama becerisi, 4691 sayılı TGB ve 5746 AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki kanunların uygulamalarına en üst noktada hakimiyet becerisi, KOSGEB, Ticaret Bakanlığı ve TÜBİTAK gibi kurumların hibe, teşvik ve destek programı işlemlerinin yürütülmesi, hedef,, nitelik, bütçe, detay ve uygulama adımlarının tümünü kapsayacak şekilde Bilimsel Projelerin yazımı ve sunumuna ilişkin bilgi ve tecrübe sahibidir. Tüm bunların yanında SAD (Sualtı Araştırmaları Derneği) genel müdürü olarak da çalışmalarına devam etmektedir.

< Önceki

 

 

 

Paylaş