Ek 15 Numaralı Protokol Taslağına göre; AİHM’e başvuru süresi 6 aydan 4 aya inecek

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, 6 aylık başvuru süresini 4 aya indiren ve taraf devletlere tanınan takdir yetkisini arttıran İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne ek 15 numaralı protokolün taslağını onayladı.
Herhangi bir değişikliğin yapılmasına gerek duyulmayan taslak, Avrupa Konseyi Bakanlar Komistesi’nin ilk toplantısında taraf devletlerin imzasına ve onayına açılacak. Protokollerin, Sözleşme’nin tartışılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Bakanlar Komitesi, taslağın taraf devletler tarafından mümkün olan en kısa sürede imzalanıp onaylanmasını istiyor.
Kaynak:http://www.hukukmedeniyeti.org/haber/6890/aihm-e-basvuru-suresi-6-aydan-4-aya-inecek/
Paylaş