Hukuki Sorumluluğun Kapsamı ve Beyanı

Bu sitenin isim, logo ve tasarıma ilişkin fotoğrafa ilişkin her türlü telif ve kullanım hakkı yalnızca BAYKAN AVUKATLIK BÜROSU / Avukat Derya BAYKAN’a aittir.

Bu site sadece bilgilendirme  amacına yöneliktir. Hiçbir şekilde ticari veya mesleki faaliyet içermez. Bu site aracılığı ile ticari ve mesleki faaliyet yapılmasına da izin verilmez.

Site’de yer alan her türlü içtihat, makale ve sair bilgi; herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek ve paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Site’de yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu Site’de yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak doğru/ yanlış yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı BAYKAN AVUKATLIK BÜRUSU / Avukat Derya BAYKAN sorumlu tutulamaz.

Bu sitede yayımlanan makale ve içtihatların doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, aynı konuda farkı görüşleri içeren makale / içtihatlar ya da paylaşıma uygun haberler olabileceği gibi, zamanla içtihadı veren makamın görüş değiştirmesi veya haber kaynağının yanlış olması mümkündür. Bu nedenle her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı BAYKAN AVUKATLIK BÜRUSU / Avukat Derya BAYKAN  sorumlu tutulamaz.

Bu Sitede yer alan bilgiler, sadece ilgili konularda fikir verme ve bilgi paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır.

Sitede yer alan bilgiler çoğu zaman ilgili kaynaklardan ve benzer sitelerden olduğu gibi alındığından ya da oralara atıfta bulunulduğundan bu bilgilerin doğruluk/tamlık/güncelliğinden BAYKAN AVUKATLIK BÜRUSU / Avukat Derya BAYKAN sorumlu tutulamaz. Ancak her haberin kaynağı belirtilmek koşulu ile yayın yapılması zorunluluğu mevcuttur.

Kanunların, yönetmeliklerin, tebliğlerin ve uygulamanın değişebilir oluşu ve de elektronik haberleşmenin özünde var olan riskler sebebi ile bu sitede yer alan bilgilerde her zaman gecikmeler, eksiklikler ve hatalar olabilir.

Verilen bilgilerin kullanımı/uygulaması uzmanlık gerektirdiğinden; Site, tavsiye, yönlendirme, etkide bırakmaktan sorumlu tutulamaz. Bu sitede danışmanlık verme amacıyla hareket edilmediği göz önüne alınmalıdır. Sitedeki bilgilerin veya bu Site vasıtasıyla edinilen bilgilerin doğru veya yanlış kullanımından doğacak her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Bu Site üzerinden, üçüncü kişiler tarafından hazırlanan sitelere bağlantılar/linkler kurulabilir. BAYKAN AVUKATLIK BÜRUSU / Avukat Derya BAYKAN  bu Site üzerinden bağlanan diğer sitelerde yer alan bilgilerin doğruluğundan ve diğer yönlerinden sorumlu değildir. Kullanımından doğacak her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

BAYKAN AVUKATLIK BÜRUSU / Avukat Derya BAYKAN, sitede yer alan bilgiler uyarınca alınan herhangi bir karar veya yapılan herhangi bir fiilden ve muhtemel zararlar hakkında bilgi verilmiş olsa dahi, bu sebepten dolayı oluşacak veya bu sebebe mahsus zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Elektronik haberleşmenin özünde var olan riskler sebebiyle ve diğer nedenlerle kaynaklanan hiçbir riskten site sorumlu değildir. Site’yi kullanırken tüm işlemlerinizden kişisel olarak sorumlu olduğunuz, eylemleriniz nedeniyle zarar görebilecek herkesin zararlarını tazmin etmek zorunda kalacağınız İHTAR OLUNUR. Ziyaretçi ve kullanıcılar; Site’ye izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karsısında BAYKAN AVUKATLIK BÜRUSU / Avukat Derya BAYKAN ‘ı gayri kabili rücu ibra ettiklerini şimdiden kabul beyan ve taahhüt  ederler. Bu Site’yi kullanmaya başladığınız andan itibaren yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. Bu şartlardan bir ya da birkaçının ihlal edilmesi durumunda herhangi bir uyarı ya da bilgi vermeye gerek kalmadan kullanımınızı kısıtlama ya da son verme hakkimiz saklıdır.

BAYKAN AVUKATLIK BÜRUSU / Avukat Derya BAYKAN ’a yapılan tüm başvurular gizlilik prensibine bağlı kalınarak değerlendirilecek ve mutlaka cevaplandırılacaktır. Ancak bu cevaplandırmanın içeriği ve sınırları BAYKAN AVUKATLIK BÜRUSU / Avukat Derya BAYKAN tarafından belirlenecektir. Cevaplar, BAYKAN AVUKATLIK BÜRUSU / Avukat Derya BAYKAN’ın görüş ve önerisi olacağından, uyup uymamak veya uyulduğu takdirde karşılaşılacak her türlü uyuşmazlık ve sorundan bu hizmete başvuran tüm ziyaretçi ve kullanıcılar, BAYKAN AVUKATLIK BÜRUSU / Avukat Derya BAYKAN’ı gayri kabili rücu ibra ettiklerini şimdiden kabul beyan ve taahhüt  ederler. 

İnternet sitemiz hakkında istatistiksel veri toplamak amacıyla, sitemizi ziyaret eden toplam kişi sayısı, her sayfa için ziyaretçi sayısı ve ziyaretçilerin internet servis sağlayıcılarının alan adları gibi bilgileri takip etmektedir.

Paylaş