İdari Yaptırım Kararının Kaldırılmasına

ANKARA 1.SULH CEZA HAKİMLİĞİ

2018/2527 D.İş , 2018/2527 K. 09.04.2018 Tarihli Kararı

İtiraz eden Derya BAYKAN, 21.03.2018 tarihli itiraz dilekçesinde özetle 06 …… plaka nolu araca 20.02.2018 tarihinde aynı gün, aynı yerde, aynı kabahatten ve kısa zaman aralığında trafik idari para cezası karar tutanaklarının düzenlendiğini, aynı fiilden dolayı ikinci kez yargılamanın olamayacağını ve diğer cezayı ödediğini belirterek düzenlenen diğer idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

İdari para cezası karar tutanağı 08.03.2018 günü itiraz edene tebliğ edilmiş itiraz Kabahatler Kanunun 27/1 maddesine yazılı 15 günlük yasal süre içinde 21.03.2018 günü yapılmıştır.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 61/1-N maddesinden 06 ….. plakalı araca aynı gün, aynı yerde ve kısa aralığında 20.02.208 tarih IJ 645806 ve IJ 6455810 seri sayılı trafik idari para cezası karar tutanakları düzenlenmiştir. 20.02.2018 tarih IJ 645806 seri sayılı trafik idari para cezası karar tutanağındaki ceza ödendiğinden ve devam eden eylem nedeniyle ikinci suç oluşmadığından 20.02.2018 tarih ve IJ-645510 seri nolu idari para cezası hukuka aykırı olup 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 28/8-b maddesi gereğince idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM:

İTİRAZIN KABULÜ İLE; Seri IJ*645810 sayılı 20.02.2018 tarihli karar tutanağı ile düzenlenen 108,00 TL idari para cezası Hukuka Aykırı olduğundan 5326 Sayılı Kanunun 28/8-b maddesi gereğince İDARİ YAPTIRIM KARARININ KALDIRILMASINA,

Kararın SMS yoluyla ilgiliye bildirilmesine,

Karardan bir nüshanın Ankara Trafik . Denetleme Şube Müdürlüğüne gönderilmesine

Dair, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 28710 maddesi gereğince KESİN olarak karar verilmiştir. 09.04.2018

Paylaş
Bu yazı Genel kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.