2016-2017 Adli Yılı 01.09.2016 tarihi itibariyle açıldı.

İliksiz cübbeler böyle bir dönemde ateşten gömleğe dönüşmüşken durmak, pes etmek, vazgeçmek, yanlışlara boyun eğmek bizlere yakışmaz. Doğru bildiğimiz yollarda, doğruluğundan hiç şüphe duymadığımız adımlarla ilerlemektir akla uygun ve esas olan. Başta meslektaşlarıma ve tüm hakim ve savcılarımıza ile adalet arayışında olan (%100) herkese yeni adli yılın “Adalet” getirmesini diliyorum….

Paylaş
Bu yazı Genel kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.

Denetimli Serbestlikte Yeni Düzenleme

“Resmi Gazete’de yayımlanan 671 S ayılı Kanun Hükümde Kararnameyle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a eklenen geçici maddeyle 1 Temmuz 2016 tarihine kadar işlenen suçlar nedeniyle mahkûm veya mahkûm olacaklar bakımından iki önemli düzenleme yapılmaktadır.
Birincisi, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A’daki koşullu salıverilmeye dair “bir yıl”, “iki yıla” çıkarıldı.
Buna göre; koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan iyi hâlli hükümlülerin cezalarının, koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmı, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilebilecektir. Diğer ifadeyle, bir yıl erken tahliye olacaklarıdır.
İkinci düzenleme Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107.  maddesinde düzenlenen koşullu salıvermeye ilişkindir.
107. maddenin ikinci fıkrasına göre, süreli hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar, cezalarının “üçte ikisini” infaz kurumunda çekmeleri halinde koşullu salıverilmeden yararlanabilmektedir. KHK’da yapılan düzenlemeyle “üçte ikilik(2/3)”oran,“yarısına (1/2)”ye indirilmektedir.
Buna göre, süreli hapis cezalarına mahkûmlar, cezalarının 1/2’sini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıvermeden yararlanabilecek.
Ancak aşağıdaki suçları işlemiş olanlar bu düzenlemenin kapsamı dışındadır. Bu suçlar şunlardır;

Okumaya devam et

Paylaş

2016 Yılı Adli Tatili İptal Edilmedi!

Adli tatil süresi;  “Adli tatil, her yıl 20 Temmuz’da başlar, 31 Ağustos’ta sona erer. Yeni Adli Yıl 1 Eylül’de başlar…

Paylaş
Bu yazı Genel kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.

Kira Alacağı Nedeniyle Yapılan İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali Davasında Görevli Mahkeme…

6100 Sayılı HMK’nın 4/1-a maddesinde kiralanan taşınmazların, 9.6.1932 tarihli ve 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilâmsız icra yoluyla tahliyesine dair hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalara, konuları ve değerlerine bakılmaksızın sulh hukuk mahkemelerinde bakılacağı hükmüne yer verilmiştir. Okumaya devam et

Paylaş