Taraflardan Birinin Mazeret Dilekçesi Varsa? (HMK madde 150)

Duruşmaya taraflardan biri gelmiş diğeri ise gelmemekle birlikte mazeret dilekçesi yollamış ve mahkeme o dilekçenin kabulüne karar vermiş ise; mazeret dilekçesinde kişi kendi yokluğunda işlem yürütülmesine onay vermiş değilse, yargıç duruşmada işlem yapmaksızın her iki tarafa yeni duruşma çağrısı göndermeye yetkilidir; yapılamayan duruşmanın harcıdoğaldır ki gelmeyen ve işlem yapılmasını da istemeyem tarafa yüklenecektir. Dikkat etmeli ki mazeret dilekçesi kabul edilen kişiye yeni duruşma için çağrı gönderilmeksizin, o kişinin gelecek duruşma gün ve saatini kalemden öğrenmesine karar verilmesi yanlıştır ve o kişi o duruşmaya gelmezse davanın yokluğunda yürütülmesi yahut işlemden kaldırılma kararı verilmesi bozma sebebidir. (böyle: 4HD 15.01.1996, E.9913, K.122, YKD 1996 No:4 s.538; keza HGK 25.09.1996 E.490 535, Yasa Hukuk Dergisi 1997 No:1, s.133;her iki karar ayrıca Alangoya, 4.bsl., s.316 dn. 25’de alınmıştır.)

Prof. Dr. Bilge Umar’ın Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi 438. Sayfası’ndan alınmıştır.

Paylaş