Kanun Değişiklikleri

“Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 24.10.2016 tarihinde TBMM’ne geldi.

Tasarı Metni ve Gerekçesi: http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0775.pdf

Paylaş